Selecteer een pagina

Handboek erfelijke stofwisselingziekten

31-5-2021

Indeling van de hoofdstukken van het werkboek

Hieronder vind u de indeling van het werkboek Erfelijke stofwisselingsziekten. De hoofdstukken en onderdelen die klaar zijn kunt u downloaden.

 

Inleiding

Metabolisme

 

Stoornissen in de nutriënten stofwisseling

Aminozuren

Behoefte aan aminozuren

Fenylalanine en tyrosine

            Fenylketonurie (PKU)

            Tyrosinemie type I (TYR type I)

            Tyrosinemie type II (TYR type II)

            Tyrosimemie type III (TYR type III)

Vertakte keten aminozuren

            Maple syrup urine disease (MSUD)

Organische acidurieën

            Methylmalonacidemie (MMA)

            Propionacidemie (PA)

            Glutaaracidemie type 1 (GA)

            Isovaleriaanacidurie (IVA)

Stoornissen in het aminozurentansport

            Lysinurische proteïne intolerantie (LPI)

            Aminoacidurie (ziekte van Hartnup)

Ureum cyclus stoornissen en hyperammoniëmies

            N-acetylglutamaat synthase deficiëntie (NAGS)

            Carbomylfosfaat syntetase 1 deficiëntie (CPS1)

            Ornithine transcarbamylase deficiëntie (ASS1, citrullinemie type 1)

            Argininosuccinaat lyase deficiëntie (ASL, argininobarnsteenzuuracidurie)

            Arginase deficiëntie (ARG 1, hyperargininemie)

            Citrine deficiëntie (citrullinemie type II)

            Mitochondriaal ornithine transporter deficiëntie (hyperammoniemie,                                      hyperornithinemie, homocitrullinunie HHH)

Stoornissen in ornithine, proline en hydroxyproline

            Ornithine aminotransferase deficiëntie (OAT-deficiëntie, gyraatatrofie)

 

 

Koolhydraten

Behoefte aan koolhydraten     

            Glycogeen

                        Glycogeenstapelingsziekte type Ia (GSD Ia)

                        Glycogeenstapelingsziekte type Ib (GSD Ib)

                        Glycogeenstapelingsziekte type III (GSD III)

                        Glycogeenstapelingsziekte type IV (GSD IV)

                        Glycogeenstapelingsziekte type V (GSD V, McArdle)

                        Glycogeenstapelingsziekte type VI (GSD VI)

                        Glycogeenstapelingsziekte type IX (GSD IX)

            Galactose en fructose

                        Klassieke galactosemie (GALT-deficiëntie)

                        Galactokinase deficiëntie (GALK-deficiëntie)

                        Galactose epimerase deficiëntie (GALE-deficiëntie)

                        Hereditaire fructose intolerantie (HFI, Aldolase B deficiëntie, fructosemie)

            Koolhydraat transport en absorptie

                        GLUT 1 deficiëntie (klassiek glucosetransporter type 1-deficientiesyndroom)

                        GLUT 2 deficiëntie (syndroom van Fanconi-Bickel, glycogeenstapelingsziekte XI)

            Gluconeogenese

                        Fructose 1,6-bifosfatase deficiëntie

            Pentose en polyoolen

                        Glucose-6-fosfaatdehydrogenase deficiëntie (G6PD deficiëntie, Favisme)

           

 

Vetzuren en ketonlichamen

            Behoefte aan vetten

            Mitochondriale vetzuuroxidatie

                        Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD)

                        Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (LCHADD)

                        Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (VLCADD)

                        Mitochondrial trifunctional protein deficiëntie (MTPD)

                        Electron transferring flavoprotein (oxidoreductase) deficiëntie (MADD of                                  glutaaracidurie type II)

            Carnitine

                        Carnitine palmitoyl transferase deficiëntie I (CPT I)

                        Carnitine palmitoyl transferase deficiëntie II (CPT II)

            Ketonlichamen

                        HMG-CoA-lyase deficiëntie (3-hydroxy-3-methylglutaaracidurie, 3-hydroxy-3-                           methylglutaryl-CoA lyase deficiëntie)

 

Stoornissen in de energiestofwisseling

            Energiesubstraten

            Pyruvaat

                        Pyruvate dehydrogenase complex deficiëntie (PDHC deficiëntie)

            Oxidatieve fosforylatie of respiratoire keten

                        Mitochondriële myopathie

                                   HIER KOMEN VEEL SUBKOPPEN, ZOALS: MELAS, Complex 1 def, etc etc.

 

Stoornissen in de stofwisseling van cofactoren en mineralen

            Vitaminen en cofactoren

            Pyridoxine

                        Pyridoxine afhankelijke epilepsie

 

Stoornissen in de stofwisseling van complexe moleculen en organellen

            Complexe moleculen degradatie

                        Ziekte van Pompe (GSD II)

 

Nooddieten

            HIER MOETEN WE NOG SUBGROEPEN MAKEN