Selecteer een pagina

DIES

DIES is een afkorting voor het samenwerkingsverband van Diëtisten Erfelijke Stofwisselingsziekten. Deze zijn werkzaam bij 6 Nederlandse en 4 Vlaamse universitaire medische centra.

Tot eind 2021 heette dit samenwerkingsverband MODAZ. Daarna is besloten om de naam te wijzigen naar DIES, Diëtisten Erfelijke Stofwisselingszieketen. Deze naam sluit beter aan bij ons aandachtsgebied en de doelgroep.

Doel

DIES richt zich op de dieetbehandeling van kinderen en volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte. Dit doet zij door:

  • uitwisseling van informatie;
  • ontwikkeling van voedings- en dieetbeleid met betrekking tot bestaande en nieuwe erfelijke stofwisselingsziekten;
  • afstemming van standpunten in de dieetadvisering, voorlichtingsmateriaal en behandelingsrichtlijnen, met als streven voor de kleine patiëntengroepen te komen van practice based handelen tot evidence based handelen;
  • kennisoverdracht aan diëtisten en (para)medici;
  • profileren van de specifieke deskundigheid op gebied van diëten bij erfelijke stofwisselingsziekten.
7
7

Voor professionals

Deze pagina is speciaal voor professionals, zoals artsen, diëtisten en laboratoriumspecialisten.

Hier vindt u het digitaal handboek Dieet bij Erfelijke Stofwisselingsziekten. De DIES is bezig met een update van het boek Dieet bij Metabole Ziekten uit 2011. De hoofdstukken die zijn afgerond worden op onze website gepubliceerd. Dit project wordt ondersteund met een grand van UMD en zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond.

Ook vindt u hier dieetadviezen, Nederlandse en internationale richtlijnen en meer.

Voor patiënten

Hier vindt u als patiënt of als verzorger meer informatie over de meest voorkomende stofwisselingsziekten en over de academische ziekenhuizen.

U vindt hier o.a. dieetadviezen, patiëntenverenigingen, de Nederlandse en internationale richtlijnen en meer.

Contact

Heeft u een vraag of zoekt u een diëtist

Neem gerust contact met ons op via contact@dies.nu of vul het contactformulier in.